Psykoterapi

Noen som kommer til meg er først og fremst ute etter personlig vekst og utvikling. Andre sliter med store psykiske vansker, som virker hemmende på livskvaliteten. Mange har negative mønstre av tanker, følelser og handlinger de ønsker hjelp til å arbeide seg ut av. 

I samtalene forsøker vi å utforske ditt liv, dine tanker og følelser. Vi tar utgangspunkt i dine utfordringer og reflekterer over mulighetene for selvutvikling i ditt liv.
Veiledning

Jeg har videreutdanning som spesialist i klinisk veiledning, og har veiledet mange psykologer. Jeg har fokus på rolleutforming, på utfordringer innen yrket og på personlige utviklingsområder. 

Jeg tar imot psykologer i spesialisering og ferdige spesialister.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om muligheter og priser. 

Hjemmebehandling

Har du vanskelig for å oppsøke meg på mitt kontor, kanskje på grunn av bevegelseshemning, utmattelse eller angst?

Jeg tilbyr også hjemmebesøk etter avtale.